Kosten en vergoeding

 

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische zorg. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Vanaf 2021 wordt binnen de praktijk enkel nog zorg binnen de gespecialiseerde GGZ aangeboden.

Wanneer uw behandelaar een contract heeft met uw verzekeraar, wordt de factuur van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. U betaalt dan alleen het verplichte eigen risico. In 2021 heeft de praktijk contracten met de volgende zorgverzekeraars: 

 

  • Menzis (hieronder valt ook Anderzorg)
  • DSW (ook Stad Holland)
  • EUCare (Aevitae)
  • Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, De Friesland, Achmea)
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid

 

Verzekeraars hebben daarnaast nog verschillende 'merken' waaronder ze hun producten aanbieden. In geval van twijfel is het altijd goed contact op te nemen met uw verzekeraar om na te vragen of sprake is van gecontracteerde zorg! Op deze manier wordt voorkomen dat u onverwachts voor hoge kosten komt te staan.

Met andere zorgverzekeraars heeft de praktijk geen contract afgesloten voor 2020. In dat geval is sprake van zogenaamde 'contractvrije zorg'. Dit houdt in dat u aan het einde van de behandeling (of uiterlijk na een jaar) zelf de factuur ontvangt, die u vervolgens bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Het bedrag dat u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekeraar en van uw polis. Met een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed. Indien u een naturapolis heeft, krijgt u een deel vergoed, meestal tussen de 60-80%. Overige zorgpolissen zijn een combinatie van vergoeding op basis van natura en restitutie. Ook hier geldt weer: ik raad u ten zeerste aan om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie, om te voorkomen dat u voor onverwacht hoge kosten komt te staan. Ook bij contractvrije zorg dient u er rekening mee te houden dat uw verplichte eigen risico in rekening wordt gebracht.

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, oftewel OZP), is het tarief in 2021 €100,00 per sessie van 50 minuten. Ook wanneer u er voor kiest de behandeling zelf te betalen, is het tarief in 2020 €100,00 per sessie van 50 minuten. Een verwijzing is in deze gevallen niet nodig.

 

Hoe wordt de factuur berekend?

De kosten van de behandeling worden berekend in een zogenaamde ‘Diagnose Behandel Combinatie’ (DBC). In de DBC wordt de totale tijd opgeteld die besteed wordt aan uw behandeling. Het gaat hierbij om de directe tijd (therapiesessies, telefoongesprekken), maar ook om de indirecte tijd (bijvoorbeeld gespreksvoorbereiding, gespreksrapportage, emailcontact, behandelbesprekingen, het schrijven van brieven). Een DBC heeft een maximale looptijd van 365 dagen. Indien de behandeling dan nog niet is afgerond, kan een vervolg DBC geopend worden. Een factuur wordt gemaakt na elk jaar, of wanneer uw behandeling is afgerond. De tarieven voor psychologische zorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en liggen vast voor elke GGZ-zorgaanbieder in Nederland. De tarieven kunt u hier raadplegen.

 

Voorwaarden

De algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van de praktijk kunt u hier inzien. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen, zie de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten.

 

 

06-82111558
Contactformulier
fade Strijenlaan 68a
4835 RE Breda
Klik voor de locatie
Wachtijden

 

Voor nadere informatie over het beleid met betrekking tot het Corona-virus kunt u hier klikken (laatste update: 21 september 2021).