Kosten en vergoeding

 

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische zorg. Dit geldt zowel voor de generalistische basis GGZ als voor de gespecialiseerde GGZ. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Wanneer uw behandelaar een contract heeft met uw verzekeraar, wordt de factuur van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. U betaalt dan alleen het verplichte eigen risico. In 2019 heeft de praktijk contracten met de volgende zorgverzekeraars: 

 

* Menzis (hieronder vallen de merken Menzis en Anderzorg)

* DSW (DSW, InTwente, Stad Holland, a.s.r, Amersfoortse, Ditzo)

* Caresq

* Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero, De Friesland, Achmea)

* VRZ (ONVZ, ENO, Zorg & Zekerheid)

 

Met andere zorgverzekeraars heeft de praktijk geen contract afgesloten voor 2019. In dat geval is sprake van zogenaamde 'contractvrije zorg'. Dit houdt in dat u aan het einde van de behandeling zelf de factuur ontvangt, die u vervolgens bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Het bedrag dat u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekeraar en van uw polis (restitutie, natura of combinatiepolis). Met een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed. Indien u een naturapolis heeft, krijgt u een deel vergoed, meestal tussen de 60-80%. Overige zorgpolissen zijn een combinatie van vergoeding op basis van natura en restitutie. Wij raden u ten zeerste aan om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie, om te voorkomen dat u voor onverwacht hoge kosten komt te staan. Ook bij contractvrije zorg dient u er rekening mee te houden dat uw verplichte eigen risico in rekening wordt gebracht.

Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, oftewel OZP), is het tarief in 2019 €95 per sessie van 45 minuten. Ook wanneer u er voor kiest de behandeling zelf te betalen, is het tarief in 2019 €95 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is in deze gevallen niet nodig.

 

Hoe wordt de factuur berekend?

De factuur wordt verschillend berekend in de gespecialiseerde GGZ en de generalistische basis GGZ:

Gespecialiseerde GGZ: De kosten van de behandeling worden berekend in een zogenaamde ‘Diagnose Behandel Combinatie’ (DBC). In de DBC wordt de totale tijd opgeteld die besteed wordt aan uw behandeling. Het gaat hierbij om de directe tijd (therapiesessies, telefoongesprekken), maar ook om de indirecte tijd (bijvoorbeeld gespreksvoorbereiding, gespreksrapportage, emailcontact, behandelbesprekingen, het schrijven van brieven). Een DBC heeft een maximale looptijd van 365 dagen. Indien de behandeling dan nog niet is afgerond, kan een vervolg DBC geopend worden. Een factuur wordt gemaakt na elk jaar, of wanneer uw behandeling is afgerond. De tarieven voor psychologische zorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en liggen vast voor elke GGZ-zorgaanbieder in Nederland. De tarieven kunt u hier raadplegen.

Generalistische basis GGZ: In de generalistische basis GGZ worden standaardtarieven gehanteerd voor de behandeling. Op basis van een aantal factoren, waaronder de gestelde diagnose en de ernst van de problematiek, wordt bepaald welke 'prestatie' (kort, middel, intensief, of chronisch) in uw situatie van toepassing is. Aan elke prestatie is een standaardtarief gekoppeld, vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). 

 

Prestatie Maximumtarief *
Kort € 507,62
Middel € 864,92
Intensief € 1.356,25
Chronisch € 1.251,70
Onvolledig behandeltraject € 207,19

      

 

 

 

 

* Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

 

Voorwaarden

De algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van de praktijk kunt u hier inzien. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen, zie de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten.

 

 

. 06-82111558
Contactformulier
fade Strijenlaan 68a
4835 RE Breda
Klik voor de locatie
Wachtijden